Till nyhetslistan

Personer med munskydd

Coronapandemin och församlingens verksamhet

30.11.2020 10.01

Direktiven gäller i Församlingarna i Vanda t.o.m 31.1.2021

Församlingarna i Vanda och fortsatta åtstramade coronarestriktioner 

Coronarestriktionerna fortsätter oförändrade t.o.m. 31.1.2021.

Kyrkorna är öppna för enskild stillhet samt för skötsel av nödvändiga ärenden  

De kyrkliga förrättningarna förrättas i huvudsak i församlingarnas utrymmen.

Högst 10 personer får delta i dop, vigsel till äktenskap och i jordfästningar med minnesstund från och med 30.11. De allra närmaste anhöriga kan delta i jordfästningar och minnesstunder, även om antalet skulle överskrida 10 personer med några personer.  Man bör iaktta god handhygien, säkerhetsavstånd och användning av munskydd.

Evenemangen direkt i nätet

Församlingarnas direktsändningar kan man ta del av i kanalerna för församlingarnas sociala medier. Gudstjänsterna firas utan närvarande församling.

Församlingen har ingen barnverksamhet under början av år 2021.