Till nyhetslistan

Covid-19 och församlingens verksamhet

13.3.2020 11.13

(uppdaterad 1.4.2020)

 

Finlands regering har beslutat att beredskapslagen tas i bruk. Församlingarna i Vanda följer de nationella anvisningarna i förhindrandet av koronaepidemin.  Anvisningarnas syfte är att trygga välbefinnandet och skydda de allra svagaste från smitta. Kyrkans uppgift under epidemin är att trösta och ge hopp samt hjälpa dem som är i nöd. Kyrkorna är öppna för stilla stunder och för samtal samt för alla som söker diakonal hjälp. Med hjälp av sociala medier lindrar vi ensamhet och skapar gemenskap under en tid då öppna samlingar inte är möjliga.
 

I Vanda församlingar ställs alla tillställningar in som omfattar mera än 10 personer under tiden 18.3- 13.5.

Alla grupper och klubbar, körövningar, konserter och andra tillfällen inhiberas till slutet av maj.

Gudstjänsterna genomförs men utan närvarande församling. Gudstjänster och andakter streamas i mån av möjlighet.

De gemensamma måltiderna inhiberas. Diakoniarbetarna hjälper hela tiden vid behov. Dessa nås per telefon samt på Fernissagat.4.  Se kontaktuppgifter vandasvenskaforsamling.fi   Diakonin delar ut matkassar i församlingarna i mån av möjlighet.

Vanda svenska församlings kansli  når man per telefon 09-8306 262, måndag - fredag kl. 9 - 12.

Vår huvudkyrka Helsinge kyrka S:t Lars är öppen vardagar må-on, fre kl. 9-12, och to kl. 16-19.
På söndagar är kyrkan öppen kl. 9-11 och kl. 13-15 för stillhet och bön. 
Präster och diakoniarbetare är anträffbara i kyrkorna för enskilda samtal, även enligt skild överenskommelse. Alla Vanda svenska församlings präster är anträffbara per telefon. Uppgifter finns på församlingens hemsida.

 

Församlingarna följer med situationen fortlöpande och nya anvisningar ger man vid behov. Kyrkan vandrar med människorna även under orons tider.

Mera info: Kyrkoherde Martin Fagerudd, tfn 050 466 1183

Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg. (Ps. 23)

Med vänlig hälsning 
Martin Fagerudd
kyrkoherde
Vanda svenska församling


Kontraktsprost 
Mellersta Nylands prosteri
PB 69, 01301 Vanda