Till nyhetslistan

Tre representanter från Vanda blev invalda till kyrkomötet

Som lekmannamedlem till stiftsfullmäktige i Borgå stift valdes Jan-Erik Eklöf från Vanda svenska församling.

Jouko Jääskeläinen, Eve Rämö, Tuomas Antola.

På bilden från vänster Jouko Jääskeläinen, Eve Rämö, Tuomas Antola.

Till kyrkans högsta beslutande organ, dvs. kyrkomötet, valdes två förtroendevalda och en präst från Vanda. Som lekmannarepresentanter till kyrkomötet valdes Jouko Jääskeläinen och Eve Rämö.

Jääskeläinen, som representerar gruppen Sanasta Elämään, är förtroendevald från Vantaankosken seurakunta och tidigare riksdagsledamot för kristdemokraterna. Rämö är förtroendevald från Korson seurakunta och ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet. Hon representerar gruppen Tulkaa kaikki.

Som prästrepresentant till kyrkomötet valdes Korson seurakuntas kyrkoherde, Tuomas Antola, från kandidatlistan för gruppen Tulkaa kaikki.

Kyrkomötet fattar beslut bl.a. om kyrkans lära och förvaltning samt om innehållet i kyrkolagen.

 

Till stiftsfullmäktige valdes tre personer från Vanda

I anslutning till kyrkomötesvalet ordnades också val av medlemmar till stiftsfullmäktige i de olika stiften.

De finskspråkiga församlingarna i Vanda hör till Helsingfors stift. Som lekmannamedlem till stiftsfullmäktige i Helsingfors stift valdes Soili Haverinen (Sanasta Elämään) från Tikkurilan seurakunta, och som prästmedlem valdes kyrkoherde Tuomas Antola (Tulkaa kaikki) från Korson seurakunta.

Som lekmannamedlem till stiftsfullmäktige i Borgå stift valdes Jan-Erik Eklöf från Vanda svenska församling. Alla svenskspråkiga församlingar i vårt land hör till Borgå stift.

Stiftsfullmäktige stöder och främjar genomförandet av kyrkans uppgifter i stiftet och dess församlingar, och har bl.a. rätt att göra framställningar till kyrkomötet.

 

Kyrkomötet förnyades kraftigt

Av de representanter som invaldes till kyrkomötet är 60 nya, vilket motsvarar nästan två tredjedelar (63 %) av alla representanter. Anmärkningsvärt många av dem som för närvarande är medlemmar i kyrkomötet och som kandiderade i detta val föll ut.

Det nya kyrkomötets sammansättning omfattar 49 män (2020: 53) och 45 kvinnor (2020: 42).

Representanternas medelålder är 54 år, vilket motsvarar medelåldern för de nuvarande kyrkomötesmedlemmarna. 

De valmansföreningar som enligt kyrkans kommunikation profilerat sig som liberala fick en knapp majoritet (51 %) av representantplatserna i kyrkomötet. 

I hela landet valdes 32 prästrepresentanter och 64 lekmannarepresentanter till kyrkomötet. Till kyrkomötet hör på grundval av sin ställning också samtliga biskopar, inklusive fältbiskopen, samt representanter för sametinget och statsrådet, sammanlagt 13 personer. 

Valnämnden kommer att fastställa valresultatet den 19 februari. Den nya mandatperioden inleds 1.5.2024 och sträcker sig fram till år 2028.

Läs mer om valresultatet rörande stiftsfullmäktige i Borgå stiftÖppna länk i ny flik

Läs mer om resultatet av kyrkomötesvalet i hela landet på kyrkans webbplatsÖppna länk i ny flik Öppna länk i ny flik

Läs mer om valresultatet rörande stiftsfullmäktige i Helsingfors stiftÖppna länk i ny flik (på finska)

Nyhetsartikel om valet i tidningen Kirkko ja kaupunkiÖppna länk i ny flik (på finska)

16.2.2024 09.16