Till nyhetslistan

Över 4 000 mindre bemedlade fick hjälp via insamlingen Klä julgranen som ordnas av församlingarna i huvudstadsregionen

Den traditionella insamlingen Klä julgranen som brukar ordnas av de evangelisk-lutherska församlingarna i huvudstadsregionen uppfyllde tusentals gåvoönskemål och underlättade julen för många mindre bemedlade.

Kvinnan med julpaket

Klä julgranen 2023

Mari Paulasaari, ledande diakoniarbetare i Espoonlahden seurakunta, berättar att man genom insamlingens donationer nådde cirka 300 hjälptagare i Espoonlahden seurakunta.


– I år har målgruppen varit särskilt ensamboende, par och familjer. Vi ville också beakta par vars barn redan har flyttat hemifrån. Många bjuder hem de vuxna barnen till jul och vi ville också hjälpa dem att ordna julen, berättar Paulasaari.


Största delen av de donationer som församlingarna förmedlar är presentkort vars mottagare berättade att de använder dem till exempel för att skaffa julmat och gåvor till barnen. Även traditionella gåvor enligt enskilda människors önskemål har samlats in.

Diakoniarbetet fick också julblommor, presentkort på upplevelser samt juldelikatesser att förmedla. En stor mängd yllesockor har också donerats. Utöver insamlingens donationer får diakoniarbetet årligen rikligt med presentkort från lokala organisationer, såsom Lions och Marthorna.

Resultaten av insamlingen varierar beroende på församling. Av församlingarna uppgav 15 att resultatet förbättrades eller hölls på samma nivå som i fjol, medan sex församlingar uppgav att insamlingsresultatet hade sjunkit. När resultaten samlas in har församlingarna ännu inte tagit emot alla donationer, så det handlar om ett preliminärt resultat.


I Vanda fick Hakunilan seurakunta donationer på tusen euro mer än för ett år sedan.


– Det är svårt att nämna något enskilt som det beror på. Kanske den allmänna debatten om regeringens nedskärningar och deras inverkan på mindre bemedlade människor har påverkat. I höst har det talats särskilt mycket om fattigdom.

Det är viktigt för människorna att hjälpen går till dem som bor i närområdet. Det visar på människors godhet när de vill hjälpa andra på ett osjälviskt sätt, säger Liisa Juusela, ledande diakon i Hakunilan seurakunta, tacksamt.


Insamlingen fungerar som brobyggare


Insamlingen Klä julgranen har etablerat sig som donationsmål under julen. 


– Människor väntar på insamlingen, och såväl gåvogivare som diakoniklienter frågar efter den redan på hösten. Hos oss har beloppet som kommer via donationerna varit ungefär detsamma under flera års tid. En donator berättade att hen helst donerar till denna insamling eftersom hjälpen oavkortat går direkt till den hjälpbehövande, berättar Paulasaari.


Paulasaari beskriver insamlingen som en glad och positiv händelse där både gåvogivaren och gåvotagaren får vara en del av den glada julstämningen.


– Det här är ett slags brobygge. I många församlingars områden bor både välbärgade människor och de mest utsatta. På så sätt byggs en bro mellan människor i olika livssituationer, funderar Paulasaari.


Insamlingen Klä julgranen gör också den fattigdom och ensamhet som människor upplever mera synlig.


– I den här kampanjen påverkar man också på ett samhälleligt sätt genom att den fattigdom som människor upplever får synlighet. Kyrkans diakoniarbete fungerar som ledstjärna för rättvisa, ett människovärdigt liv och omsorgen om nästan – i denna insamling synliggörs all kärlek till nästan.

Hjälpen kommer väl till pass för många.


– De som får gåvorna är mycket tacksamma, donationerna gör att det blir jul för dem. En sa att det var ett verkligt bönesvar. Gåvomottagaren får en känsla av att någon tänker på mig och det ger julen mening.


Rakenna joulupuu, Klä julgranen är Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda församlingars gemensamma julvälgörenhetskampanj. Gåvorna levereras av församlingarnas diakoniarbetare. 


Uppgifter om insamlingen har samlats in från församlingarna 19.12.2023. Även efter detta datum har församlingarna fått donationer som inte har beaktats i detta meddelande. 

Uppgifterna fram till det nämnda datumet har erhållits från följande församlingar i huvudstadsregionen: 

Esbo 


Espoonlahden seurakunta, Olarin seurakunta, Espoon Tuomiokirkkoseurakunta, Leppävaaran seurakunta och Tapiolan seurakunta. 


Helsingfors 


Pitäjänmäen seurakunta, Tuomiokirkkoseurakunta, Roihuvuoren seurakunta, Kallion seurakunta, Haagan seurakunta, Munkkiniemen seurakunta, Herttoniemen seurakunta, Töölön seurakunta, Lauttasaaren seurakunta, Mikaelin seurakunta och Malmin seurakunta. 


Vanda 


Hakunilan seurakunta, Hämeenkylän seurakunta, Rekolan seurakunta, Korson seurakunta, Tikkurilan seurakunta och Vantaankosken seurakunta. 

Grankulla 


Kauniaisten suomalainen seurakunta och Grankulla svenska församling. 

27.12.2023 07.50