Till nyhetslistan

Personalnytt i Vanda svenska församling

Domkapitlet i Borgå stift har på sitt sammanträde 14.12.2023 gjort två viktiga personalbeslut som gäller Vanda svenska församling.

Församlingens logo och ordet

Till de personer som har godkänts för prästvigning på trettondagen hör TM Eva Ahl-Varis. Eva Ahl-Waris förordnas därefter som församlingspastor i Vanda svenska församling på viss tid 8.1-31.8.2024. Eva kommer att arbeta med gudstjänster, förrättningar och annat församlingsarbete. Varmt välkommen Eva!

Domkapitlet har också förordnat pastor Sirpa Tolppanen som församlingspastor för internationellt arbete i Vanda svenska församling. Sirpa kommer att leda hela samfällighetens engelskspråkiga arbete och vara med och grunda en ny internationell gudstjänstgemenskap i Dickursby kyrka, hålla förrättningar på engelska och utveckla engelsk skriftskola. Sirpa arbetar för närvarande i Thunder Bay, Kanada, och kommer att inleda arbetet i Vanda under vårvintern då hon avslutat sitt nuvarande arbete. Varmt välkommen Sirpa!

Hela personalen i Vanda svenska församling önskar de nya medarbetarna välkomna och ser fram emot samarbetet!

Kristian Willis
Kristian Willis
Kyrkoherde
Stationsv. 12a
01300 Vanda

15.12.2023 10.43