Till nyhetslistan

Kristian Willis ordinarie kyrkoherde från 1.1.2024

Efter 2,5 år som tf. kyrkoherde i Vanda svenska församling blir Kristian Willis från och med 1.1.2024 ordinarie kyrkoherde.

Janin ottama kuva - ystävällinen_200x200px.jpg

Kyrkoherde Kristian Willis.

Efter en förlikningsprocess med den andra sökanden som lämnade in ett besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol angående kyrkoherdevalet 2021 i Vanda svenska församling, har Domkapitlet i Borgå stift nu utfärdat ett tjänsteförordnande till ordinarie kyrkoherdetjänst åt pastor Kristian Willis från 1.1.2024. Förordnandet för pastor Kristian Willis som tf kyrkoherde i Vanda svenska församling avbryts därmed 31.12.2023.

Personalen i församlingen vill säga grattis Kristian och välkommen ”på riktigt”!

Länk till Domkapitlets notis 23.11.2023.

30.11.2023 11.40