Till nyhetslistan

Medlemmarna i Vanda svenska församling får två julkalendrar

På grund av ett mänskligt fel som har inträffat på tryckeriet får medlemmarna i Vanda svenska församling förutom den svenskspråkiga julkalendern även en finskspråkig julkalender.

Joulukalenteri_tiedote_2023 (3).jpg

Julkalender 2023

Den svenskspråkiga julkalendern kommer som en bilaga till Kyrkpressen-tidningen under den här veckan.

Även om felet inte har inträffat på grund av församlingens anställda, beklagar vi ändå det som har hänt.

22.11.2023 14.40