Till nyhetslistan

Pastor för internationellt arbete sökes

Vanda svenska församling söker en församlingspastor för arbete på engelska.

En tom Dickursby kyrka.

Församlingspastorn arbetar som en del av Vanda svenska församling med att skapa och leda en internationell gudstjänstgemenskap i Dickursby. Församlingspastorn ansvarar även för att ordna konfirmandundervisning på engelska, förrättningar och annan församlingsverksamhet på engelska.

Läs hela arbetsannonsen på KirkkoRekry eller under lediga tjänster på församlingens hemsida.

Sista dagen för att anmäla intresse för tjänsten till Borgå domkapitel är 20.11.2023 kl.12.

Kristian Willis
Kristian Willis
Kyrkoherde
Stationsv. 12a
01300 Vanda

10.11.2023 15.05