Till nyhetslistan

Avslutningsfest för Vanda västra diakoniförening

Vanda svenska församling bjuder in till att fira högmässa och avslutningsfest för Vanda västra diakoniförening som nu har fullföljt sitt värv.

Den sista kvarvarande diakoniföreningen i Vanda hade i oktober sitt sista möte, där det slutgiltiga beslutet om att lägga ner föreningen togs. Vanda västra diakoniförening har under årens lopp dels varit en viktig gemenskap för medlemmarna, och dels stött mindre bemedlade i västra delarna av Vanda genom ekonomiska bidrag via församlingen.

Diakoniföreningen var ett levande kulturarv från tiden i början av 1900-talet då hela dåvarande Helsinge socken täcktes av ett nätverk av diakoniföreningar. De övriga har lagts ner senast på 60-talet, medan Vanda västra diakoniförening levde vidare tack vare sina eldsjälar.

År 2022 då diakonin i Finland firande 150-årsjubileum uppmärksammades Vanda västra diakoniförening med utmärkelsen Pro Diaconia för sitt värv.

Vanda svenska församling bjuder in till att fira högmässa och avslutningsfest för Vanda västra diakoniförening 5 november 2023. Högmässan firas kl.10 i Helsinge kyrka S:t Lars och efterföljs av festligt kyrkkaffe i Bagarstugan med festföredrag av Birgitta Boström som skrivit historik över föreningen. Även kyrkoherde Kristian Willis medverkar med tal. 

Läs mera om Vanda västra diakoniförening i Kyrkpressens artikel från 9.6.2022.

23.10.2023 12.40