Till nyhetslistan

Församlingsrådet godkände förlikningsavtal

På sitt möte 14.9 behandlade församlingsrådet i Vanda svenska församling ett ärende gällande förlikning. Förlikningen gällde ett besvär som lämnats in till Helsingfors förvaltningsdomstol angående kyrkoherdevalet i Vanda svenska församling 2021. Förlikningsavtalet godkändes enhälligt.

Bild av församlingsrådet.

Kyrkoherdetjänsten i Vanda svenska församling söktes våren 2021 av två präster i Borgå stift: kaplanen i Ekenäsnejdens församling Monica Cleve och pastorn för det engelska arbetet i Helsingfors Kristian Willis. På sitt möte 13.4.2021 valde församlingsrådet i Vanda svenska församling Kristian Willis till ny kyrkoherde.

Monica Cleve lämnade in ett rättelseyrkande till församlingsrådet, vilket förkastades 18.5.2021. Därefter lämnade Cleve 17.6.2021 in ett besvär om kyrkoherdevalet i Vanda svenska församling till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Domstolen hade inte ännu kommit med något beslut då förlikningsförhandlingar inleddes i augusti 2023. Förhandlingarna ledde till ett förlikningsavtal som nu godkändes på församlingsrådets möte 14.9.2023.

I och med att förlikning har nåtts finns inga hinder för Domkapitlet i Borgå stift att förordna tf. kyrkoherde Kristian Willis som ordinarie kyrkoherde i Vanda svenska församling.

Det justerade protokollet kommer att finnas till påseende på den här webbsidan.

14.9.2023 17.36