Till nyhetslistan

Cronstedtska gravkapellet restaurerat och återinvigt

Efter en tid av arbete har Cronstedts gravkapell på kyrkogården vid Helsinge kyrka S:t Lars återinvigts 27.8.2023. I gravkapellet ligger viceamiral Carl Olof Cronstedt (1756-1820) och dennes hustru Beata Sofia Cronstedt f. Wrangel af Sauss (1762-1840) begravda.

Cronstedts gravkapell på Sankt Lars kyrkogård.

I gravkapellet hedras alltså minnet av viceamiral Carl Olof Cronstedt den äldre, som är mest känd för sin avgörande seger i slaget vid Svensksund. I finska kriget 1808 blev Cronstedt dömd som landsförrädare då han kapitulerade från Sveaborg och överlämnade fästningen till ryssarna nästan utan strid. Cronstedt förklarades förlustigad – förlorade rätten till sin svenska officersgrad, sitt svenska adelskap och sina svenska ordnar, men dödsdomen verkställdes aldrig.

Det Cronstedtska gravkapellet är beläget väster om kyrkan på begravningsplatsen i Helsinge kyrkoby. Det hade under sin trehundraåriga historia kommit till en punkt då det var i närmast fallfärdigt skick. Den omfattande restaureringen som behövdes gjordes i samråd med Vanda stads arkeolog. Kapellet fick en ny dörr, väggarna som höll på att falla in reparerades, tegel byttes ut och kapellet målades blekgult.

Vid återinvigningsceremonin närvarade ca 40 av Cronstedts ättlingar från olika länder. Tf. kyrkoherde Kristian Willis välsignade kapellet.

I och med restaureringen övergick äganderätten till föreningen Svenska odlingens vänner i Helsinge, som också äger och förvaltar Hertonäs gård där viceamiral Cronstedt levde en betydande del av sitt liv.

11.9.2023 09.51