Till nyhetslistan

Nu kan vigseltider i populära Helsinge kyrka S:t Lars bokas för 2024

De som önskar gifta sig i Helsinge kyrka S:t Lars under sommaren 2024 har nu chansen att boka. Ansökningen om vigseltider för juni-december 2024 sker under denna vecka 28.8-3.9.2023.

Helsinge kyrka S:t Lars med rosor i förgrunden.

I den elektroniska ansökningen får man önska 5 - 10 vigseltider. För ansökningen krävs att man loggar in på Vandaförsamlingarnas e-tjänst där man identifierar sig via suomi.fi-tjänsten. Information om ansökningen och grunder för utdelning av vigseltider finns på den här sidan. Vigseltiderna delas ut och de sökande informeras inom september månad.

Vigseltider finns från fredag eftermiddag till lördag eftermiddag. Förfrågningar om andra tidpunkter kan göras till Tikkurilan seurakunta.

Sommaren 2024 finns inga vigseltider lördag 11.8 på grund av Helsinga medeltidsdag. I november-december är vigseltiderna också få på grund av konsertevenemang.

De vigseltider som blivit över kan reserveras elektroniskt och via telefon från och med oktober 2023. 

Går till e-tjänsten och ansök om vigseltid genom att trycka här.Öppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik

Instruktioner för ansökningen (juni-december):

  • Man kan ansöka om vigseltid i Helsinge kyrka S:t Lars om minst en i brudparet är medlem i ev.luth.kyrkan (eller en annan kyrka som hör till Borgågemenskapen)
  • Ansökningen om vigseltid sker elektroniskt och kräver identifiering och att skapa en egen inloggning på e-tjänsten.
  • Vigselprästen bestäms enligt brudens hemförsamling. Av den här orsaken önskar vi att i första hand bruden loggar in på e-tjänsten.
  • Minst fem och högst tio vigseltider bör anges som önskningar. Tiderna kan vara under samma dag. 
  • Ansökningar som inkommit under ansökningstiden 28.8.3.9.2023 är likvärdiga, det spelar alltså ingen roll vilken dag man fyllt i ansökningen.
  • Brudpar där åtminstone den ena är medlem i Vanda svenska församling eller Tikkurilan seurakunta beaktas först när tiderna delas ut. I andra hand kommer par där åtminstone den ena är medlem i en annan Vandaförsamling. På tredje plats kommer par bosatta utanför Vanda. Systemet granskar automatiskt församlingstillhörigheten. Vid behov så lottar systemet ut vilka par som får vigseltider. 
  • Tyvärr kan en del av de par som ansökt ändå bli utan vigseltid - till och med fast de skulle bo i Vanda. Speciellt par bosatta utanför Vanda bör bereda sig på att speciellt tider på lördageftermiddagar är väldigt populära och därmed svåra att få. 
  • Information om vigseltiderna skickas inom september månad. Vissa e-postservrar filtrerar bort de här massutskicken som skräppost - om du inte har fått besked så kan du i oktober ta kontakt med Dickursby församling på tel. 09 8306 804
  • Då man fått en vigseltid behöver man acceptera eller annulera den. Instruktioner för det här finns i bekräftelsemeddelandet.

Vigseltid för våren 2024

Vigseltider för januari-maj 2024 kan bokas via Vandaförsamlingarnas e-tjänstÖppna länk i ny flik eller per telefon. Vandabor kan boka vigsel via sin egen församling, medan icke-Vandabor kan boka via Dickursby församling må - fre kl. 9 - 14, tel. 09 8306 804.

Vigseltid för år 2023

Om ni vill gifta er ännu år 2023 så kan tider bokas antingen via Vandaförsamlingarnas e-tjänstÖppna länk i ny flik eller per telefon. Vandabor kan boka vigsel via sin egen församling, medan icke-Vandabor kan boka via Dickursby församling må - fre kl. 9 - 14, tel. 09 8306 804.

I regel finns vigseltider för fredagar och lördagar. Vid behov kan man komma överens om andra tidpunkter. I november-december är kyrkorna ofta fullbokade på grund av konserter och andra evenemang. Ta kontakt med pastorskansliet så försöker vi hitta en lösning!

28.8.2023 12.53