Till nyhetslistan

På bröllopsnatten den 15:e september sägs "ja" i Helsinge kyrka S:t Lars

Under evenemanget Bröllopsnatten fylls huvudstadsregionens äldsta byggnad Helsinge kyrka S:t Lars (Kyrkovägen 45) med kärlek. Bröllopsnatten-evenemanget äger rum fredagen 15.9.2023 i kyrkan för 15:e gången.

Bröllopsnattens logo på lila bakgrund.

Under Bröllopsnatten får det blivande brudparet möjlighet att säga "ja" enkelt, men ändå värdigt. Under kvällen betjänas paren av flera präster och kantorer, så alla som planerar att gifta sig säkert hinner bli vigda. Ingen föranmälan krävs, man behöver bara den blivande partnern, ringarna, intyg om genomgången hindersprövning samt ID för båda.

Utdelningen av kölappar för att boka vigseltid börjar framför S:t Lars kapell (Prästgårdsvägen 3) kl. 17:30. Bokningen av vigseltiderna börjar kl. 18. Vigslar utförs inte bara i kyrkan utan även exempelvis i S:t Lars kapell och Bagarstugan.

Församlingspräst Päivi Helén från Dickursby finskspråkiga församling har varit med på evenemanget och vigt par under många år. Enligt henne är det alltid en glädje att delta.

– Det är en kväll av glädje och kärlek, där stämningen alltid är god. För oss arrangörer är medverkan också på spännande i en positiv bemärkelse, adrenalin flödar hela kvällen, beskriver hon.

Antalet par som ska vigas kan inte förutses på förhand, utan det är alltid en glädjande överraskning.

– Ur en prästs synvinkel är det speciella med Bröllopsnatten att vi inte har träffat brudparen tidigare. Vi stöter på mycket olika livshistorier och berättelser när vi pratar med paren, många under samma kväll.

Enligt Helén väljer par med mycket olika bakgrund Bröllopsnatten för sin vigsel. De som ska gifta sig kan ha varit tillsammans en kort tid eller så kan de ha en lång gemensam livsväg bakom sig.

– Det har varit exempelvis par som kanske har tänkt gifta sig i flera år, men har nu beslutat sig för att gifta sig tack vare denna passande möjlighet. Bröllopsnatten är förhoppningsvis smidigt för paren eftersom inga förberedelser behövs. Ändå är det en speciell och definitivt minnesvärd händelse.

Varje vigseltur på Bröllopsnatten har en på förhand bestämd tidpunkt, bröllopsmarsch, plats och förrättande präst. Baserat på dessa kan paren på plats välja den tur som passar dem bäst.

Första gången Bröllopsnatten firades var 2009. Idén om en enkel men värdig vigsel har spridits från Vanda till andra orter.

Grundläggande information till dem som planerar att gifta sig under Bröllopsnatten

De två vittnena som krävs för vigseln kan tillhandahållas av församlingen om paret inte har några med sig.

Du behöver ha med dig:

• din blivande make/maka och ringar

• intyg om hindersprövning

• identitetskort för båda

Hindersprövningen måste beställas från adressen hindersprovning.fi, från församlingen eller från centralregistret (till exempel Vanda församlings centralregister) senast en vecka före evenemanget. Intyget om den genomgångna hindersprövningen är giltigt i fyra månader.

Observera! Intyget om den godkända hindersprövningen måste visa att:

• båda tillhör en kyrka

• åtminstone en tillhör den evangelisk lutherska kyrkan

• den som tillhör ev.luth-kyrkan genomgått skriftskolan

Om intyget saknar markering om genomgången skriftskola, be församlingen om ett ämbetsbetyg där skriftskolan framgår. Hindersprövningen krävs för att vigseln ska kunna genomföras.

Om äktenskapet har ingåtts på magistraten, be om ett vigselintyg från magistraten och ta med det. Om du tidigare har gift dig på magistraten, är det möjligt att få en kyrklig välsignelse för äktenskapet under Bröllopsnatten. I detta fall behöver brudparet inte vara medlemmar i kyrkan.

Under Bröllopsnatten kan vigseln genomföras på finska, svenska eller engelska. 

Ytterligare information: präst Sanna Heikurinen, sanna.heikurinen@evl.fi tel. 044 422 0410.

Bilder: bildbank.evl.fi sökord "Hääyö"

Information om Finlands andra Hääyö-evenemang: www.hääyö.fi

17.8.2023 14.18