Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände principerna för tomtarrendering och förband sig till utgivningen av 18 Kirkko ja kaupunki-tidningar under 2024

Vanda gemensamma kyrkofullmäktige sammanträdde i Dickursby kyrka den 25 april 2023.

Mötesnytt 25.4.2023.

Mötesnytt 25.4.2023.

I mötet beslutade gemensamma kyrkofullmäktige:

- Att godkänna principerna för tomtarrendering för åren 2023 - 2026.

- Att bevilja tilläggsanslag i storlek med överskridningarna i 2022 års driftsbudget samt minskningar i budgetramen för underskridningar.

- Att godkänna beslutet enligt vilket Vanda kyrkliga samfällighet förbinder sig till att göra 18 Kirkko ja kaupunki-tidningar år 2024. Som grund för budgetplaneringen för år 2024 godkändes också Vanda kyrkliga samfällighets andel på 896 879 euro, varav 519 750 euro är distributionskostnader och 377 129 euro fasta kostnader.

- Att godkänna ändringar i yrkestitlar.

 

Mer information om respektive punkt finns i föredragningslistan och senare i protokollet.Öppna länk i ny flik

2.5.2023 10.39