Till nyhetslistan

En flygplatspräst börjar arbeta på Helsingfors-Vanda flygplats

Finavia och Vanda församlingar har ingått ett samarbetsavtal om flygplatsprästverksamhet på Helsingfors-Vanda flygplats.

lentoasemapappi500px.jpg

Hanna Similä. Kuva: Jani Karlsson.

Flygplatsprästen betjänar resenärer och personer som arbetar på flygplatsen, oavsett deras övertygelse. Utöver att möta människor kan flygplatsprästen också delta i hanteringen av undantagssituationer, i samarbete med andra krisaktörer.

– Flygplatsprästverksamheten kompletterar de tjänster som vi erbjuder resenärerna. Prästen erbjuder enligt behov samtalsstöd både i vardagliga situationer och då en kris drabbar, berättar Hanna Hämäläinen, som är chef för passagerartjänster på Finavia.

Hanna Similä från Vanda församlingar börjar arbeta som präst på Helsingfors-Vanda flygplats. Similä är teologie magister och arbetshandledare (STOry). Hon har länge arbetat som läroanstaltspräst.

– Jag har under nästan hela min prästkarriär fått arbeta med metoder som betjänar ett specifikt kollektiv. I det arbete som utförs i olika kollektiv upplever jag samtalen med människor som den största rikedomen, säger Similä.

Flygplatsprästen stöds i bakgrunden av ett omfattande nätverk, som består exempelvis av representanter för andra religioner. Via detta nätverk strävar man efter att finna en lämplig och önskad samtalspartner för var och en som vill föra ett samtal.

Mer än 100 flygplatser på olika håll i världen har flygplatspräster

Det finns flygplatspräster som betjänar människor på mer än hundra flygplatser runtom i världen. Flygplatsprästerna har till uppgift att stöda resenärer och människor som arbetar inom luftfartssektorn i olika utmanande situationer.

Hanna Similä sammanställde iakttagelser och erfarenheter från flygplatser på olika håll i världen för att åskådliggöra flygplatsprästens syssla.

– En flygplats är ett ställe där människor upplever många olika slags känslor – återseendets glädje, men också känslor som väcks när man skiljs från någon. Flygplatsen är dessutom en alldeles vanlig arbetsplats för många människor. Jag visar medmänsklig kärlek genom att i olika situationer vara medvandrare med resenärerna och med dem som arbetar på flygplatsen, i enlighet med deras önskemål. Min viktigaste uppgift är att erbjuda lugn närvaro med tanke på undantagssituationer.

Flygplatsprästen respekterar alltid den organisations och persons värderingar som han eller hon betjänar.

Bekanta dig med flygplatsprästen (länk till Vanda församlingars webbplats, på finska)

I januari öppnades ett rum för stillhet på flygplatsen

I januari öppnades ett rum för stillhet på Helsingfors-Vanda flygplats non-Schengenområde, där resenärer dygnet runt kan sticka sig in för att få en stunds vila, lugna ner sig, meditera, stilla sig eller be. Flygplatsens rum för stillhet är ett resultat av samarbete mellan Finavia och Vanda församlingar.

– Rummet för stillhet är till för alla som arbetar på flygplatsen och alla som besöker den, oavsett människors personliga övertygelse. Rummet är ett resultat av samarbete som inkluderar olika åskådningar, berättar flygplatsprästen Hanna Similä.

I samband med planeringen av rummet för stillhet gjorde sig Similä förtrogen med ett tjugotal olika rum för stillhet och kapellokaler både i Finland och i andra länder.

– Fler än hundra flygplatser på olika håll i världen tillhandahåller rum för stillhet, och Helsingfors-Vanda flygplats och Vanda församlingar ansluter sig därmed till detta världsomspännande nätverk.

Rummet för stillhet på Helsingfors-Vanda flygplats är ett inkluderande rum, som inte utestänger någon med en annorlunda övertygelse. I samband med inrättandet av rummet utnyttjades internationell forskning rörande rum för stillhet, och dessutom intervjuades ett flertal representanter för olika åskådningar.

 

På Helsingfors-Vanda flygplats finns också ett rum för stillhet (länk till Finavias webbplats)Öppna länk i ny flik

Läs mer om den världsomspännande flygplatsprästverksamheten: www.iacac.aeroÖppna länk i ny flik

13.3.2023 14.32