Till nyhetslistan

Kyrkklockorna ringer till stöd för Ukraina på årsdagen av Rysslands invasion

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har kallat församlingarna runt om i landet till att ringa i kyrkklockorna för att visa stöd för Ukraina på årsdagen av Rysslands anfall 24.2.2023. Då ringer kyrkklockorna runt om i Finland till stöd för Ukraina, även i Vanda.

dickursby carillon.jpg

Tornklockspelet i Dickursby kyrka.

Meddelande från biskoparna på årsdagen för Rysslands anfall mot Ukraina

”Rysslands olagliga anfall mot Ukraina fortsätter. Lidandet och antalet förlorade människoliv är outhärdligt.  Ukrainarna behöver all hjälp och allt stöd de kan få. Kriget har vittgående konsekvenser och skapar oro också här i Finland. Vi behöver samhörighet och omsorg om varandra.

Vi uppmanar församlingarna att låta kyrkklockorna ringa för fred 24.2.2023 kl. 12 på årsdagen av invasionen. 

Församlingarna ber för Ukraina och det ukrainska folket på söndagen efter årsdagen och fortsättningsvis i de därpå följande gudstjänsterna samt ordnar andakter till stöd för ukrainarna. Vi uppmuntrar också församlingarna att ordna stödevenemang tillsammans med samarbetspartner och att skapa relationer till ukrainska flyktingar i Finland. Vi uppmuntrar alla att komma ihåg Ukraina i sina böner, ge donationer till biståndsorganisationer i regionen och visa stöd för ukrainare i Finland.

Böner för fred

Herren ger fred (Ps. 147:14)

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland”

Kyrkklockorna i Vanda ringer för fred

– Också i kyrkorna i Vanda ringer kyrkklockorna till stöd för Ukraina på årsdagen för invasionen. Ryssland ockuperade redan 2014 Krim. Ukraina behöver ett starkt stöd särskilt sedan kriget utvidgades för ett år sedan, säger kyrkoherde och länsprost Janne Silvast i Dickursby finska församling. 

Kyrkklockorna ringer normalt före och efter gudstjänster, samt i samband med jordfästningar. Dessutom ljuder vesperklockorna varje lördag kl.18, vilket enligt traditionen signalerar att helgdagen börjar.

I Vanda har alla kyrkor med undantag för Dickursby kyrka normala kyrkklockor. I Dickursby kyrka finns ett tornklockspel, även kallat carillon, på vilket man kan spela vilken som helst melodi. Det är inte ännu bestämt vilken psalm eller melodi som kommer att spelas 24.2.

Dickursby kyrka är en av Vanda svenska församlings två huvudkyrkor, även den svenska församlingen vill med klockringningen visa sitt stöd för Ukraina.

20.2.2023 09.52