Till nyhetslistan

Ett rum för stillhet öppnades på Helsingfors-Vanda flygplats

Ett rum för stillhet öppnades 24.1.2023 på Helsingfors-Vanda flygplats, där resenärer kan titta in för att få en stunds vila, lugna ner sig, meditera, stilla sig eller be.

3K8A1483-2 (1).jpg

Bild: Jani Karlsson

Flygplatsens rum för stillhet är ett resultat av samarbete mellan Finavia och Vanda församlingar.

Rummet för stillhet invigdes 24.1 av Helsingfors stifts biskop Teemu Laajasalo och flygplatschef Ulla Lettijeff från Finavia. 

– Rummet för stillhet är till för alla som arbetar på flygplatsen och alla som besöker den, oavsett människors personliga övertygelse. Rummet är ett resultat av samarbete som inkluderar olika åskådningar, berättar Hanna Similä, som är Vanda kyrkliga samfällighets projektexpert för arbetet på flygplatsen.

Ulla Lettijeff konstaterade i sitt festtal att flygplatsen är ett visitkort för hela Finland, och att det därför är viktigt att man drar försorg om resenärerna på ett holistiskt sätt. Till detta hör också att ge resenärerna en möjlighet att stilla sig. 

Biskop Teemu Laajasalo påpekade å sin sida att människor inte lämnar sin övertygelse hemma då de reser till någon annan del av världen. Gästfriheten innefattar hänsynstagande till detta, och gästfriheten innebär också att rummet är öppet för envar. 

– I det här rummet tvingas ingen definiera sin egen övertygelse. 

I samband med planeringen av rummet för stillhet gjorde sig Similä förtrogen med ett tjugotal olika rum för stillhet och kapellokaler både i Finland och i andra länder.

– Fler än hundra flygplatser på olika håll i världen tillhandahåller rum för stillhet, och Helsingfors-Vanda flygplats och Vanda församlingar ansluter sig därmed till detta världsomspännande nätverk.

Amsterdams flygplats Schiphol och Londons Heathrow var viktiga jämförelseobjekt för projektet.

– Avsikten är att rummet för stillhet på Helsingfors-Vanda flygplats ska vara ett inkluderande rum – som inte utestänger någon med en annan övertygelse. För att tillgodose detta har man utnyttjat internationell forskning rörande rum för stillhet och intervjuat flera representanter för olika åskådningar. Jag är oerhört tacksam för allt samarbete med Finavia och med representanter för andra åskådningar, säger Hanna Similä.

Rummet för stillhet finns i anslutning till resenärernas vardagsrum Maja

Rummet för stillhet finns i anslutning till det förnyade vardagsrummet Maja vid gate 52, som är avsett för flygresenärer. Vardagsrummet Maja är ett utrymme som är öppet för alla resenärer, där man kan slappna av, stanna upp en stund och stretcha före en flygresa. Rummet är öppet dygnet runt. Resenärer vars flyg avgår från Non-Schengen-området kan besöka rummet.

– Vi är glada över att vi kan erbjuda våra resenärer förnyade utrymmen. Vi vill att våra resenärer ska kunna trivas och stilla sig i terminalen, och dessa utrymmen erbjuder en god möjlighet till detta, konstaterar Finavias Hanna Hämäläinen, som är chef för enheten för passagerarservice på Helsingfors-Vanda flygplats.

25.1.2023 15.47