Till nyhetslistan

Församlingsvalets valdeltagande i Vanda 8,4 %

I Vanda svenska församling ordnades ingen röstning eftersom endast en kandidatlista lämnats in. I samfällighetens övriga församlingar sjönk valdeltagandet aningen från senaste val. 

röstning.jpg

Foto: Markku Pihlaja

Valdeltagandet i församlingsvalet stannade i Vanda på 8,4 procent. 8082 vandabor gick till röstning.

Röstningsprocenten i senaste församlingsval 2018 var 9,0%, alltså sjönk valdeltagandet nu med 0,6 procentenheter.

Flitigast röstade man i Tavastby församling (Hämeenkylan seurakunta). Där röstade 10,6%. Valdeltagandet var lägst i Dickursby församling (Tikkurilan seurakunta) där 7,2% röstade.

I Vanda svenska församling hade man sämjoval och alltså ingen röstning, på grund av att endast en valmansförening ställde upp kandidater i valet.

4868 personer förhandsröstade i Vanda, medan 3214 väljare röstade på den egentliga valdagen 20.11.

Valdeltagande enligt församling: 

  • Hakunilan seurakunta 9,2 % 

  • Hämeenkylän seurakunta 10,6 % 

  • Korson seurakunta 9,1 % 

  • Rekolan seurakunta 8,6 % 

  • Tikkurilan seurakunta 7,2 % 

  • Vantaankosken seurakunta 8,3 % 

Församlingsvalet är det enda nationella valet där 16-åringar har rösträtt. Valdeltagandet bland 16-17-åringarna i Vanda var 5,1 %.  

Läs mer om valresultaten i Vandaförsamlingarna här.

22.11.2022 14.19