Till nyhetslistan

Personalens resa till Tallinn

Hela Vanda svenska församlings personal åkte på resa till Tallinn 26-28.10. En stor del av personalen har bytts ut det senaste året och tanken var att sammansvetsa den nya arbetsgemenskapen samt att göra ett studiebesök.

peeteli kirk.jpg

Vi åt gott och fick en kulturdos i form av fotomuseum och konsert.

Mest oförglömligt åtminstone för flera av oss var ändå studiebesöket i Peeteliförsamlingen i norra Tallinn. Församlingen har en intressant, delvis tragisk men ändå hoppingivande historia.

Så här berättar diakon Heidi Salminen på Instagram om kyrkan och socialcentret som vi besökte:

2.11.2022 14.29