Till nyhetslistan

Bild från vigsel i Helsinge kyrka S:t Lars. Fotot taget av Janita Autio. Vigsel i Helsinge kyrka S:t Lars. Foto: Janita Autio.

Vigseltider i Helsinge kyrka S:t Lars 2023

24.8.2022 14.28

Vill du och din partner gifta er nästa år i vår medeltida gråstenskyrka Helsinge kyrka S:t Lars? Kyrkan är mycket populär som vigselkyrka, och vilka par som får gifta sig där nästa sommar och höst väljs därför på basen av ansökning och utlottning. Ansökningsperioden är under vecka 35 (29.8 - 4.9.2022).

Läs mer om hur ansökningen går till här.

Du som är medlem i Vanda svenska församling (eller Tikkurilan seurakunta) prioriteras högst då tiderna delas ut, i andra hand kommer par där åtminstone den ena är medlem i en Vandaförsamling. Par som är bosatta utanför Vanda kan också ansöka, men kommer först på tredje plats i ansökningen.