Till nyhetslistan

Helsinga medeltidsdag

Under Helsinga medeltidsdag får besökaren uppleva det förflutna

28.6.2022 10.58

Det årliga kulturevenemanget för alla åldersgrupper, Helsinga medeltidsdag, ordnas i omgivningen kring Helsinge kyrka S:t Lars (Kyrkovägen 45) och i prästgårdsparken lördagen den 13 augusti 2022 kl. 11–18.

Under gratisevenemanget är det möjligt att uppleva medeltida stämning genom musik, guidningar, marknader, pyssel, verkstäder, föreläsningar och gudstjänster – eller bara genom att ta del av sommarevenemangets atmosfär.

– I programmet har man beaktat såväl de yngsta familjemedlemmarna som medeltidsentusiaster, och över lag alla som är intresserade av huvudstadsregionens äldsta byggnad och dess lummiga omgivning, uppger evenemangskoordinator Susanna Lönnqvist från Tikkurilan seurakunta.

Evenemangskoordinatorn håller tummarna för att vädret ska gynna evenemanget på samma sätt som åren innan.

– Men framför allt hoppas jag att besökarna ska uppleva att de känner sig hemma i omgivningen kring Helsinge kyrka S:t Lars. Hit kan man komma förutom för att ta del av stämningen under det här evenemanget eller andra evenemang också vid andra tillfällen på egen hand om man så vill. Helsinga belyser på sätt och vis också vandabornas identitet, även om man då måste blicka tillbaka till tiden innan Helsingfors grundades.

Agricola-gudstjänsten som ordnas i kyrkan kl. 12 erbjuder en tidsresa till 1500-talet. Medeltidsdagens föreläsningar handlar å sin sida om de medeltida målningarna i Helsinge kyrka S:t Lars, om dem som byggde kyrkorna och om traktens kontakter till Tallinn och till Europa under medeltiden.

Vandasällskapets verksamhetsledare Riina Koivisto säger att det för evenemangets arrangörer är viktigt både att besökarna får fördjupa sina kunskaper och att evenemanget präglas av en god stämning där man har det roligt. Arrangörerna satsar särskilt på barnfamiljer.

– Under Helsinga medeltidsdag värnar man om traditionerna, och många som uppträder under dagen är bekanta sedan förut, men programnumren är nya varje år. För barnfamiljer erbjuds flera programnummer, av vilka man särskilt kan nämna de teateraktivitetsstunder som ordnas av Keskiaikamestarit.

Guidningar ordnas för både barn och vuxna, och på flera olika språk.

– I år satsar vi på att allt fler vandabor ska kunna uppleva evenemanget som sitt eget. Vi erbjuder program och medeltidsguidningar på finska, svenska, engelska och ryska, berättar Koivisto.

Helsinga medeltidsdag, som ordnas av Vandasällskapet och Tikkurilan seurakunta, har snabbt vuxit till ett synnerligen populärt evenemang. År 2019, före coronapandemin, besöktes evenemanget av så många som 11 000 personer.

– Evenemangsområdet har utvidgats och programutbudet har blivit mångsidigare. Vi är lyhörda för besökarnas önskemål. På allmänhetens begäran har vi utvecklat evenemanget så att det i ännu högre utsträckning talar till alla sinnen och så att det involverar besökarna i högre grad än förut. I och med att evenemanget har utvidgats har också volontärerna fått en allt större roll, och deras insats är oerhört viktig för oss, konstaterar Koivisto.

Evenemanget understöds av Vanda stad, Helsingestiftelsen och Nylands regionalfond. Evenemanget utgör en del av de europeiska kulturmiljödagarna.