Till nyhetslistan

Paula Rajala Pyhän Laurin kirkolla. Kuvassa kesäopas Paula Rajala.

I Helsinge kyrka S:t Lars ordnas avgiftsfri guidning under sommaren

30.5.2022 14.11

I Helsinge kyrka S:t Lars (Kyrkovägen 45) ordnas även denna sommar avgiftsfri guidning. Det går också att boka tid för guidning för sin egen grupp på förhand – vare sig det är fråga om bara ett par personer eller en större grupp. 

Sommarguiden Paula Rajala är i sitt rätta element i Helsinge kyrka S:t Lars. Kyrkan härrör sig från medeltiden, och de senaste rönen visar att den är byggd på 1450-talet. Det har dock redan före detta funnits en träkyrka på samma plats. Rajala är intresserad av medeltiden och förtrogen med medeltida arkeologi såväl via sina studier som i övrigt. 

– Omgivningen i kyrkbyn är inspirerande och kyrkan i sig är verkligen vacker. Trots den eldsvåda som drabbade kyrkan under 1800-talet har den ursprungliga atmosfären bevarats i väggarna, säger Rajala.

Rajala har översatt exempelvis syner av den Heliga Birgitta från latin till finska, och hon fascineras av många saker som berör medeltiden.

– Människor hade på den tiden en så fundamentalt annorlunda världsbild. Å andra sidan är medeltiden också mycket mer än vad man ofta tänker sig, exempelvis bedrevs handel och i klostren odlades örter och utövades läkekonst.

Rajala själv har bytt bransch från affärslivet till att bli latinist, och hon har också studerat bland annat museologi, historia och kulturhistoria. Att guida och berätta om det förgångna är bekanta sysslor för Rajala, som har arbetat vid Mannerheim-muséet och guidat vid Helsingfors stadsmuseum. De guidade turernas stil och teman får anpassas till mycket varierande grupper, som omfattar allt från treåringar till pensionärer. Helsinge Kyrka S:t Lars är emellertid ett annorlunda guidningsobjekt för Rajala. 

– Kyrkbyggnader placerar sig vid en spännande gränsyta i det finländska samhället. Kyrkorna är andliga platser och samtidigt kulturobjekt, och man kan se museala drag hos dem även om de inte är muséer. I kyrkorna finns intressant arkitektur och konst, och de anknyter till vår historia genom att spegla samhället på olika sätt under olika tidsepoker.

Sommarguiden i Helsinge kyrka S:t Lars betjänar 9.6–12.8. Guiden är i regel på plats i kyrkan må–fre kl. 12–18. Guidning kan avgiftsfritt bokas för grupper av alla storlekar på telefonnumret 050 466 4202 eller på e-postadressen paula.rajala@evl.fi. Före 6.6 görs bokningar per telefon på numret 050 559 4782.  Guidningar erbjuds på finska, svenska och engelska.

Tilläggsinformation: Sommarguide Paula Rajala tfn 050 466 4202 eller paula.rajala@evl.fi (fr.o.m. 6.6) och Tikkurilan seurakuntas evenemangskoordinator Susanna Lönnqvist susanna.lonnqvist@evl.fi tfn 050 559 4782.