Dop

Dop är ett av kyrkans sakrament. I dopet får vi Guds stora gåvor: tron, Guds nåd och förlåtelse. Vi får den heliga Anden som tröstare och hjälpare för vårt liv i gemenskap med Jesus Kristus.

Genom dopet blir vi medlemmar i kyrkan.

I allmänhet brukar man döpa ett barn före det är två månader gammalt. Ifall man inte är döpt tidigare kan man också ha ett vuxendop.

I hemmet eller i kyrkan

Dopet kan förrättas i hemmet eller i kyrkan. Kontakta pastorskansliet då du vill boka en doptid  och diskutera med prästen.
Kontakt: 09- 8306 262 kl. 9-13

Det är möjligt att ordna dop i alla kyrkor i Vanda. Information om de olika kyrkorna hittar du här.

Det är också möjligt att döpa ett barn i själva högmässan. Dopet blir då en del av gudstjänsten.

Dop kan också bokas på nätet

► Boka plats och präst eller vill fråga mera:

Vanda svenska församlings pastorskansli

► Vanda kyrkor och andra utrymmen