SKRIFTSKOLANS MÅLSÄTTNING

Konfirmandarbetets övergripande mål är enligt Ett stort under - Plan för konfirmandarbetet 2017 att de unga stärks i sin tro på Gud den treenige och utrustas för ett liv som kristen

VEM KAN ANMÄLA SIG?

För att anmäla sig till skriftskolan krävs endast att man fyller 15 det år man går i skriba. Om du är född tidigare, dvs. redan hunnit fylla 15, är det bara att hänga med men om du är född senare (dvs. fyller 14 det år du planerat gå i skriban) behöver du ha kyrkoherdens tillstånd att delta (enligt reglemente för skriftskola §4). Tag i så fall kontakt med oss.

För att gå skriftskolan behöver man inte vara döpt eller höra till kyrkan men om du vill bli konfirmerad behöver du bli döpt före konfirmationen. Det brukar varje år vara några konfirmander som blir döpta under skriftskoltiden före konfirmationen. Om du inte är döpt, kontakta oss.

Till Vanda svenska församlings skriftskolläger kan vem som helst anmäla sig, oberoende till vilken församling man hör. Vanligtvis ordnar Vanda svenska församling tre skriftskolläger med max 25 platser per läger. Ifall alla lägerplatser blir fyllda prioriteras personer enligt följande:

1. Medlemmar i Vanda svenska församling
2. Elever i Helsinge skola som hör till någon av de finska församlingarna i Vanda
3. Elever i Helsinge skola som hör till en församling som inte ordnar skriftskolläger på svenska
4. Övriga

RÄTTIGHETER DU FÅR SOM KONFIRMERAD

  • Gå självständigt till nattvarden
  • Bli fadder för ett barn (gudförälder)
  • Gifta dig i kyrkan (räcker att du gått skriftskolan)
  • Ställa upp som kandidat i församlingsval från 18 år och uppåt
  • Dessutom kan du börja församlingens hjälpledarutbildning och bli hjälpledare!

 

Här hittar du mer information om skriftskolan i Vanda svenska församling