Diakoniarbete för människan

8.11.2019 15.24

diakoniarbete i församlingen

I november för Kyrkan i Vanda en kampanj som lyfter fram diakonins viktiga roll i församlingsarbetet. Sloganer om diakoniarbete för människan finns på busshållplatser, lyktstolpar, i bussar, på gravgårdar
 och i församlingens utrymmen.

« Till nyhetslistan