Till nyhetslistan

De populäraste vigseldatumen i Vanda kyrkor är den 27 juli och den 3 augusti

Läget i mitten av maj visar att kyrkorna i Vanda har bokats för sammanlagt 98 vigslar under den kommande sommaren (1.6–30.9.2024).

Vigseln i S:t Lars.

Bild: Antero Harju

Under sommaren 2024 är de populäraste vigseldatumen i Vanda kyrkor den 27 juli och den 3 augusti. För dessa datum har det bokats sammanlagt nio vigslar. De näst populäraste datumen är den 20 juli och den 24 augusti. Dessa dagar vandrar åtta par uppför altargången för att bli vigda till äktenskap.

Lördag är den populäraste dagen för kyrklig vigsel, men också på fredagar förrättas vigslar. Dessutom förrättas enstaka vigslar och välsignelser av äktenskap också under andra veckodagar.

I kyrkorna i Vanda är de populäraste månaderna för vigslar juli och augusti, då det för vardera månaden har bokats 31 vigslar. Den näst populäraste månaden är juni (21 vigslar) och därefter september (15 vigslar).

 

Helsinge kyrka S:t Lars attraherar många

Den överlägset populäraste vigselkyrkan i Vanda är den medeltida Helsinge kyrka S:t Lars. Denna kyrka har bokats för 77 vigslar. Den näst populäraste kyrkan är Tavastby kyrka, med 6 bokningar.

Prästen Sanna Heikurinen från Tikkurilan seurakunta berättar att Helsinge kyrka S:t Lars verkar attrahera vigselparen på grund av sina historiska rötter och sin högtidliga atmosfär.

– Många vigselpar har också en tidigare anknytning till denna kyrka. Det kan vara fråga om att de har blivit döpta eller konfirmerade i samma kyrka. Det är också vanligt att vigselparets föräldrar eller andra släktingar har blivit vigda till äktenskap inför samma altare. Här kan man skönja en respekt för traditioner, en förbindelse mellan olika generationer och betydelsen av att kyrkan är bekant sedan gammalt, säger Heikurinen.

De kyrkliga vigslarna skiljer sig mycket från varandra i fråga om antalet gäster. Under sommaren ordnas dels vigslar där det utöver vigselparet finns bara de vittnen som närvarar från församlingens sida, och dels vigslar med fler än 100 gäster.

Alla vigslar ordnas emellertid inte i kyrkor. Kyrkliga vigslar och välsignelser av äktenskap ordnas också i andra festlokaler än i kyrkorna i Vanda, i närliggande kommuners kyrkor eller exempelvis i kyrkor i barndomens hemtrakter.

De ovan nämnda siffrorna gäller vigslar som ordnas i kyrkorna i Vanda. Det finns emellertid skäl att notera att alla vigselpar som vigs i kyrkorna i Vanda inte är vandabor. Helsinge kyrka S:t Lars attraherar också par från andra håll. De ovan nämnda siffrorna innefattar även 9 välsignelser av äktenskap.

 

Man hinner ännu ordna sommarbröllop

Det finns fortfarande lediga vigseltider för sommarbröllop i Vanda. De vigseltider som ännu är lediga i Helsinge kyrka S:t Lars är förlagda till tidpunkter efter kl. 16, med några få undantag. I de övriga kyrkorna finns också andra tider tillgängliga.

Det är möjligt att boka en vigseltid i Helsinge kyrka S:t Lars via Vanda församlingars webbplats.

Sanna Heikurinen rekommenderar dock att man i första hand bokar vigseltiden per telefon hos den egna församlingens kyrkoherdeämbete, om man vill boka tiden så här nära sommaren.

Det är också möjligt att gifta sig under vigselnattsevenemanget i Helsinge kyrka S:t Lars den 20 september 2024.

Under vecka 35 i augusti (26.8–1.9.2024) blir det möjligt att boka vigseltider i Helsinge kyrka S:t Lars för sommaren 2025. 

29.5.2024 12.54