Till nyhetslistan

Lyckad parkfest och temadag om kyrkoherde Otto Weckström

Söndag 26.5 firade församlingen en solig och välbesökt dag i Helsinge kyrka S:t Lars, den omgivande parken och Prostgården.

Prostgården i solens sken.

Prostgården i solens sken.

Ett femtiotal personer deltog. Dagens tema var kyrkoherde Otto Weckström (1892-1972), som var kyrkoherde i Helsinge församling 1922-1963. Han är fortfarande en lokal legend och församlingen ville lyfta upp hans minne, eftersom vi i år deltar i att fira Vanda stads 50-årsjubileum. På eftermiddagen hölls historiska föredrag i Prostgården av pastor Eva Ahl-Waris och rektor emeritus Gunnar Weckström, Ottos son. Här kan du se Evas presentation.

Vi inledde dagen med att fira en högmässa i historisk stil varefter vi umgicks i Prostgårdsparken. Vi fick höra en flöjtkvartett från musikinstutet uppträda med sommarpsalmer och vi kunde köpa hamburgare, munk och kaffe samt snurra lyckohjul. Församlingens ungdomar deltog i arrangerandet av festen. Intäkterna går till insamlingen Gemensamt Ansvar. 

Solen strålade och syrenerna blommade i Helsinge Kyrkoby. Vi tackar för alla som ställde upp och medverkade i att dagen och festen blev mycket lyckad!

Kyrkoherde Kristian Willis håller gudstjänst enligt kyrkohandbok från 1920-talet.


Projektkoordinator Mari Johnson ställer i ordning för parkfesten.


Minnen av kyrkoherde Otto Weckström.


Text&bilder: församlingspastor Eva Ahl-Waris

27.5.2024 15.06