Vanda svenska församling

Stationsvägen 12a , 01300 Vanda

Måndag-fredag kl. 9–12, tel. 09 8306 262 t.o.m. 31.5.2021.
Sommaröppet juni - augusti, tisdag - fredag kl. 9 - 12, måndag stängt.

Vanda svenska församling