Vanda svenska församling

Fernissagatan 4, 01300 Vanda

måndag-fredag kl. 9–13, tel. 09 8306 262

Vanda svenska församling

 

Kontakta kansliet då ni vill boka en präst/kantor för en förrättning.

 

 


Läge på kartan

Evenemang

on 8.1 kl. 9.00

Fernissagatan 4, 01300 Vanda