Skribainfo 2022

Denna info ersätter det tidigare brevet som skickades till er förra hösten. Vissa träffar har fallit bort och andra har ändrat, men det mesta blir av som planerat – d.v.s. lägertidpunkten och konfirmationesdatumen stämmer. Kolla informationen som gäller din konfirmandgrupp:

 

OBS! Houtskär 1 och 2 -konfirmandgruppernas startkväll den 23.3 kl.18 är avbokad.

Den första träffen vi har är:

30.3 kl.18 med Houtskär 1 -gruppen i Dickursby kyrka i utrymme ”Kärlek” och

20.4 kl.18 för Houtskär 2 -gruppen i Dickursby kyrka utrymme ”Ljus”.

Vi delar upp varsin konfirmandgrupp i 2 grupper som får planera och medverka i en gudstjänst på söndagen. Vem som hör till vilken grupp meddelas per Whatsapp direkt till konfirmanderna efter förstaträffen.

 

Houtskär 1 Gudstjänstplanering och Gudstjänst:

Grupp 1:

Planering den 7.4 kl.15.30 i Dickursby kyrka i utrymme ”Martha”

Gruppen medverkar i högmässan i Helsinge kyrka st. Lars den 10.4 kl.10.00

Grupp 2:

Planering den 21.4 kl.15.30 i Dickursby kyrka i utrymme ”Kärlek”.

Gruppen medverkar i högmässan i Helsinge kyrka st. Lars den 24.4 kl.10.00

 

Houtskär 2 Gudstjänstplanering och Gudstjänst:

Grupp 1:

Planering den 5.5 kl.15.30 i Dickursby kyrka i utrymme ”Kärlek”.

Gruppen medverkar i högmässan i Helsinge kyrka st. Lars den 8.5 kl.10.00

Grupp 2:

Planering den 12.5 kl.15.30 i Dickursby kyrka i utrymme ”Kärlek”

Gruppen medverkar i mässan i Dickursby kyrka den 15.5 kl.12.00.

 

Temadag 7.5.i Dickursby kyrka (alla konfirmandgrupper!)

Den 7.5 kl.10-15 har vi en temadag för alla konfirmander i Dickursby kyrka. Vi bjuder på lunch och bekantar oss med församlingen. Vi förutsätter att alla konfirmander kan komma då.

Dessa samlingar och gudstjänstgånger hör till skriftskolan och är lika viktiga som själva lägret.

 

Skribapass

Förutom dessa inplanerade träffar skall konfirmanderna självständigt delta på några Högmässor och någon Ungdomskväll – dessa ungdomskvällar ordnas nästan varje onsdag under våren och annonseras på hemsidan. Jag meddelar också konfirmanderna om dessa per Whatsapp och berättar mera under förstaträffen då de får sina Skribapass. Skribapasset skall vara ifyllt till konfirmationsövningen.

 

Läger:

Houtskär 1 13-19.6

Houtskär 2 1-7.8.

 

Konfirmationsövning:

Piispala OBS! To den 19.5 kl.18 i Helsinge kyrka st. Lars. (Skribapasset lämnas in)

Houtskär 1 den 5.9 kl.18 i Helsinge kyrka st. Lars. (Skribapasset lämnas in)

Houtskär 2 den 12.9 kl.18 i Helsinge kyrka st. Lars. (Skribapasset lämnas in)

 

Konfirmation:

Piispala den 22.5 kl.12.00 i Helsinge kyrka st. Lars  - Fotografering kl.10.00

Houtskär 1 den 11.9 kl.12.00 i Helsinge kyrka st. Lars  - Fotografering kl.10.00

Houtskär 2 den 18.9 kl.12.00 i Helsinge kyrka st. Lars  - Fotografering kl.10.00

 

När det kommer till konfirmationen och konfirmationsövningen så följer här lite praktisk info:

På konfirmationsövningen så kommer via att prova ut albor och gå igenom själva konfirmationen så det är viktigt att vara på plats så man vet vad som kommer att hända under själva konfirmationen. Man behöver inte tänka på klädval eller så till själva övningen men om man har klackskor så kan det vara bra att ha med dem så man får rätt längd på alban.

Konfirmationen

-På konfirmationsdagen kommer vi att ha en fotograf på plats före själva konfirmationen så vi kommer att ta gruppbild och det finns också möjlighet att ta enskilda bilder och/eller kamratbilder om man vill. Fotograferingen börjar kl 10 på konfirmationsdagen så var gärna på plats kvart-tio före tio ungefär. Det är troligen förhandsanmälan för fotograferingen men jag har inte ännu fått länkarna för det hela men så fort jag får dem skickar jag dem åt er och lägger dem på församlingens hemsidor. Det är väldigt viktigt att man fyller i sina uppgifter där eftersom man annars inte kan beställa foton eftersom man inte får någon länk för det.

-Själva konfirmationen börjar kl 12 och räkna med att konfirmationen tar ca 1½ timme.

-Det finns i dagsläget inga restriktioner gällande deltagarantal.

Har ni frågor -> kontakta Sini