Diakoni

Kyrkan har i alla tider sysslat med stödjande verksamhet i olika former. Idag består en stor del av den här verksamheten av olika former av diakonala tjänster (hjälpande verksamheter). I menyn kan du närmare välja olika former av verksamheter.

Tag kontakt

diakonissa
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni, pensionärsarbete, mentalvård

diakon
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete