Ekonomiremppa gruppen startar i februari! Anmäl dig med! Kontakta diakonerna!
Ekonomiremppa gruppen startar i februari! Anmäl dig med! Kontakta diakonerna
Kolla vilka grupper som är i gång och kom med! Klicka på länken i den vänstra spalten.
Kolla vilka grupper som är i gång och kom med! Klicka på länken i den vänstra spalten.

Diakoni

Ibland kan livet kännas svårt. Det kan hända att ekonomin kniper eller att någon i familjen blir sjuk eller arbetslös. Kanske du drabbats av en kris och mistat någon du är nära till. Ibland kan det också bli svårt med parrelationen. I vilken situation som helst kan det vara bra att få tala om sina tankar och problem. 

Diakonin finns till för dig via telefon eller mottagning i samtalrum och hembesök.

Du kan komma utan tidsbeställning till vår öppna mottagnig

Torsdagar kl 10-11.30

Vid ekonomiska frågor ta gärna med konoutdraget eller soscialen senaste beslut. Utan dem kan vi inte hjälpa ekonomiskt.

Du kan också ringa oss och beställa tid via telefon. 

 

 

Tag kontakt

diakonissa
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni, pensionärsarbete, mentalvård

diakon
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete