Vanda svenska församlings kanslifunktioner och anställda finns på Stationsvägen 12a i Dickursby.

Du kan kontakta oss för bokning av dop, vigsel och begravning  på telefon

09 8306 262,  måndag - fredag kl. 9 - 12. 

Kundbetjäning endast per telefon och elektroniskt tillsvidare.

Våra präster är anträffbara i regel onsdag - söndag. Dejourerande päst når du på tfn 050-4661183.

Alla anställda har direktnummer se kontakt

 

FÖRSAMLINGENS POSTADRESS: PB 69, 01301 Vanda

E-POST: vandasvenska@evl.fi  eller fornamn.efternamn@evl.fi

DIGITALA MEDIER:  vandasvenskaforsamling.fi

Facebook: facebook.com/vandasvenskaforsamling  eller facebook.com/vsfungdom

Instagram: instagram.com/vandasvenska

 

Vanda församlingars regioncentralregister ska du kontakta  i följande ärenden:

  • medlemsregister ( kyrkböckerna)

  • beställningar av ämbetsbevis, släktutredning och släktforskning

  • hindersprövning för äktenskap

  • registrering av kyrkliga förrättningar (dop, skriftskola, vigsel, kyrklig välsignelse av äktenskap)

  • per telefon  09 8306 345 vardagar kl. 9-15 eller per e-post: vantaa.keskusrekisteri@evl.fi

 

 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

INFORMATIONSBEGÄRAN RÖRANDE PERSONUPPGIFTER

 

 

 

KYRKPRESSEN SOM KYRKLIG TIDNING FÖR FÖRSAMLINGEN 

Församlingsrådet beslöt på sitt möte 13.11.2018, §92, att beställa Kyrkpressen 1 ex./hushåll som kyrklig tidning till hemmen i Vanda svenska församling. Den tvååriga övergångsperioden för församlingens prenumeration på tidningen Kirkko ja kaupunki avslutas år 2018. 

 

 

 

Tag kontakt

diakonissa
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Diakoni, pensionärsarbete, mentalvård

förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
Ekonomi- och administrationstjänster
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterare

församlingspastor
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda
diakon
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete