Kyrkoherde Martin Fagerudd avgår med pension 30.6.2021 från sin tjänst i Vanda svenska församling.

Istället för uppvaktning med gåvor och blommor kan man avtacka honom med en inbetalning till förmån för Finlands Sjömanskyrka.

 

Konto: FI91 1745 3000 0222 79 (NDEAFIHH)  - Meddelande: Martin Fagerudd