Information om konfirmationen i Vanda svenska församling

Här är höstens konfirmationsdatum:

 

Houtskär 1 - Lö 13.11 kl 12 i Dickursby nya kyrka (p.g.a. reparationer i Helsinge kyrka S:t Lars)

Pajulahti - Lö 20.11 kl 12 i Helsinge kyrka S:t Lars

Houtskär 2 - Sö 21.11 kl 12 i Helsinge kyrka S:t Lars

 

Gällande deltagarantal och gäster så är vi beroende av coronaläget. Närmare information om det här kommer när vi vet mera om hur läget är.