Information om konfirmationen i Vanda svenska församling

Skribatiden börjar gå mot sitt slut och det börjar vara dags för konfirmation. Årets sista konfirmationer hålls enligt följande schema:

23.11 kl 12 - Houtskär 1 (övning 22.11 kl 17.30) i Helsinge kyrka S:t Lars

24.11 kl 12 - Houtskär 2 (övning 23.11 kl 17) i Helsinge kyrka S:t Lars

Under övningen som vi har före själva konfirmationen kommer det också att finnas en fotograf på plats för att ta gruppbild och också enskilda bilder för de som vill (också möjligt med kompisbilder etc.). Fotografen kommer att ha med sej blommor så den delen behöver man inte fundera på. För att allt skall löpa smidigt och fungera så behöver alla anmäla sej till fotograferingen FÖRE 21.11 (det gäller också de som enbart vill ha en gruppbild). Orsaken till det här är att det behövs förmyndarens tillstånd för fotografering. Anmälan till fotograferingen sker via följande länkar:

Houtskär 1

Houtskär 2

 

Alla konfirmationer är klockan 12, de som skall konfirmeras behöver vara på plats en halv timme före start så 11.30.

I konfirmationen har faddrarna en viktig uppgift: att delta i välsignelsen. Om man inte har möjligt att ha med sina faddrar kan man ha någon annan som är viktig för den som skall konfirmeras och ifall man inte har någon kan man ta kontakt med oss så kan vi kontakta en frivillig församlingsfadder som kan delta i välsignelsen. Faddrarna behöver inte komma tidigare till kyrkan, utan de får sina instruktioner i början av konfirmationsmässan. Faddrarna kan sitta var som helst i kyrkan.

Hela konfirmationen beräknas ta ca 1½ timme så räkna med att vi borde vara klara senast 13.30. Konfirmationen kommer att gå på svenska, information och liknande kommer att gå på både svenska och finska. Ifall ni behöver information på något annat språk så kan ni ta kontakt med oss så fixar vi det.