Skriftskola

Välkommen till skriban!

Sini Aschan har börjat i Vanda svenska församling den 17.1.2022 som ungdomspräst och tar hand om konfirmand- och ungdomsverksamheten. Du kan gärna kontakta Sini per e-post: sini.aschan@evl.fi och per telefon 050 566 8112.

På kommande:

Sportlovsskriba på Piispala
Lägerperiod: 19-25.2.2022
Konfirmation: Maj 2022

Houtskär 1
Lägerperiod: 13-19.6.2022
Konfirmation: September 2022

Houtskär 2
Lägerperiod: 1-7.8.2022
Konfirmation: September 2022

 

Skribainfo 2022

Denna info ersätter det tidigare brevet som skickades till er förra hösten. Vissa träffar har fallit bort och andra har ändrat, men det mesta blir av som planerat – d.v.s. lägertidpunkten och konfirmationesdatumen stämmer. Kolla informationen som gäller din konfirmandgrupp:

OBS! Houtskär 1 och 2 -konfirmandgruppernas startkväll den 23.3 kl.18 är avbokad.

Den första träffen vi har är:

30.3 kl.18 med Houtskär 1 -gruppen i Dickursby kyrka i utrymme ”Kärlek” och

20.4 kl.18 för Houtskär 2 -gruppen i Dickursby kyrka utrymme ”Ljus”.

 

Vi delar upp varsin konfirmandgrupp i 2 grupper som får planera och medverka i en gudstjänst på söndagen. Vem som hör till vilken grupp meddelas per Whatsapp direkt till konfirmanderna efter förstaträffen.

Houtskär 1 Gudstjänstplanering och Gudstjänst:

Grupp 1:

Planering den 7.4 kl.15.30 i Dickursby kyrka i utrymme ”Martha”

Gruppen medverkar i högmässan i Helsinge kyrka st. Lars den 10.4 kl.10.00

Grupp 2:

Planering den 21.4 kl.15.30 i Dickursby kyrka i utrymme ”Kärlek”.

Gruppen medverkar i högmässan i Helsinge kyrka st. Lars den 24.4 kl.10.00

Houtskär 2 Gudstjänstplanering och Gudstjänst:

Grupp 1:

Planering den 5.5 kl.15.30 i Dickursby kyrka i utrymme ”Kärlek”.

Gruppen medverkar i högmässan i Helsinge kyrka st. Lars den 8.5 kl.10.00

Grupp 2:

Planering den 12.5 kl.15.30 i Dickursby kyrka i utrymme ”Kärlek”

Gruppen medverkar i mässan i Dickursby kyrka den 15.5 kl.12.00.

 

Temadag 7.5.i Dickursby kyrka (alla konfirmandgrupper!)

Den 7.5 kl.10-15 har vi en temadag för alla konfirmander i Dickursby kyrka. Vi bjuder på lunch och bekantar oss med församlingen. Vi förutsätter att alla konfirmander kan komma då.

Dessa samlingar och gudstjänstgånger hör till skriftskolan och är lika viktiga som själva lägret.

 

Skribapass

Förutom dessa inplanerade träffar skall konfirmanderna självständigt delta på några Högmässor och någon Ungdomskväll – dessa ungdomskvällar ordnas nästan varje onsdag under våren och annonseras på hemsidan. Jag meddelar också konfirmanderna om dessa per Whatsapp och berättar mera under förstaträffen då de får sina Skribapass. Skribapasset skall vara ifyllt till konfirmationsövningen.

 

Läger:

Houtskär 1 13-19.6

Houtskär 2 1-7.8.

 

Konfirmationsövning:

Piispala OBS! To den 19.5 kl.18 i Helsinge kyrka st. Lars. (Skribapasset lämnas in)

Houtskär 1 den 5.9 kl.18 i Helsinge kyrka st. Lars. (Skribapasset lämnas in)

Houtskär 2 den 12.9 kl.18 i Helsinge kyrka st. Lars. (Skribapasset lämnas in)

 

Konfirmation:

Piispala den 22.5 kl.12.00 i Helsinge kyrka st. Lars  - Fotografering kl.10.00

Houtskär 1 den 11.9 kl.12.00 i Helsinge kyrka st. Lars  - Fotografering kl.10.00

Houtskär 2 den 18.9 kl.12.00 i Helsinge kyrka st. Lars  - Fotografering kl.10.00

 

När det kommer till konfirmationen och konfirmationsövningen så följer här lite praktisk info:

På konfirmationsövningen så kommer via att prova ut albor och gå igenom själva konfirmationen så det är viktigt att vara på plats så man vet vad som kommer att hända under själva konfirmationen. Man behöver inte tänka på klädval eller så till själva övningen men om man har klackskor så kan det vara bra att ha med dem så man får rätt längd på alban.

Konfirmationen

-På konfirmationsdagen kommer vi att ha en fotograf på plats före själva konfirmationen så vi kommer att ta gruppbild och det finns också möjlighet att ta enskilda bilder och/eller kamratbilder om man vill. Fotograferingen börjar kl 10 på konfirmationsdagen så var gärna på plats kvart-tio före tio ungefär. Det är troligen förhandsanmälan för fotograferingen men jag har inte ännu fått länkarna för det hela men så fort jag får dem skickar jag dem åt er och lägger dem på församlingens hemsidor. Det är väldigt viktigt att man fyller i sina uppgifter där eftersom man annars inte kan beställa foton eftersom man inte får någon länk för det.

-Själva konfirmationen börjar kl 12 och räkna med att konfirmationen tar ca 1½ timme.

-Det finns i dagsläget inga restriktioner gällande deltagarantal.

 

Har ni frågor -> kontakta Sini 

 

Allmänt om skriftskolan

Skriftskolan (eller skriban) är en viktig del av församlingens verksamhet och hör till kyrkans dopundervisning. I skriftskolan behandlar man bl.a. den kristna tron och läran enl. den Evangelisk Lutherska kyrkan, vad det innebär att vara kristen och människa i världen. Vi diskuterar även livets stora frågor och att bli vuxen. Skriban har en lång tradition i kyrkan och Finland. Vi jobbar för att alla som deltar skall känna sig sedda och respekterade för dem de är. Alla är välkomna att delta i skriftskolan och bli konfirmarade under eller efter det året som man fyller 15 år - även om man inte blivit döpt eller hör till en annan kyrka eller religionssamfund.

Efter en genomgången skriftskola har man möjlighet att konfirmera sig. Den vanligaste formen av skriftskola är lägerskriftskola. Man kan dessutom gå i skriftskola som vuxen eller i stan.

För att t.ex. kunna bli fadder måste man vara konfirmerad.

Skriftskolan är mycket mer än bara ett läger, även om just lägret är vad de flesta kommer ihåg av sin skribatid. Förutom lägret hör också en del andra samlingar till och man har möjlighet att bekanta sig med församlingens verksamhet och vara själv delaktig. Även konfirmandens föräldrar, övriga familjemedlemmar och faddrarna är varmt välkomna med i församlingens verksamhet. 

Skriba i stan

Om man inte kan eller vill delta i skribaläger, kan man gå skriftskolan i stan antingen enskillt eller i mindre grupp. Dessa träffar har man tillsammans med prästen i Dickursby kyrka. Mera info får ni av pastor Sini Aschan som ansvarar för skriftskolan.

 

På sidan vantaanriparit.fi hittar du närmare information om skriftskolan 2022.

 

Omsorgsskriftskolan

Konfirmandundervisningen är en viktig hållplats i en människas andliga mognadsprocess. Vi människor har olika förutsättningar. Det är viktigt att alla får gå i skriftskola med hänsyn till de egna villkoren. Det är viktigt att bli bemött som den man är. Därför finns det olika former av skriftskola.

Omsorgsskriftskolan finns till för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Den anpassas till de förutsättningar och möjligheter som konfirmanden har.

Omsorgsskriftskolan ordnas inte varje år i varje region.

År 2023 ordnas en omsorgsskriftskola för ungdomar i Helsingfors/Esbo/Vanda trakten. Den är tänkt för ungdomar som är omkring 15 år gamla eller äldre.

Tidpunkt och plats för den är ännu öppen.

Omsorgsskriftskolan ordnas av Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) i samarbete med de lokala församlingarna.

Omsorgsprästen Claus Terlinden håller i trådarna.

Ni får gärna ta kontakt med honom:

Tel: 040 688 1451

e-post: claus.terlinden@evl.fi

 

Material för skriftskolan i Vanda svenska församling:

 

Säkerhets- och kontaktkort.

Feedback för skriban 2021

Anhållan om friplats på lägerÖppna länk i ny flik.

 

 

 

Tag kontakt

Ungdomspastor
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda