Skriftskola

Välkommen till skriban!

Skriftskolan (eller skriban) är en viktig del av församlingens verksamhet. I skriftskolan går man igenom den kristna tron och läran. Efter en genomgången skriftskola har man möjlighet att konfirmera sig. Den vanligaste formen av skriftskola är lägerskriftskola. Man kan dessutom gå i skriftskola som vuxen.

För att t.ex. kunna bli fadder måste man vara konfirmerad.

Skriftskolan är mycket mer än bara ett läger, även om just lägret är vad de flesta kommer ihåg av sin skribatid. Förutom lägret hör också en del samlingar och att delta i föramlingens verksamhet. I Vanda svenska församling sker dessa saker efter lägret.

På Vantaanriparit.fi hittar du närmare information om skriftskolan 2021.

 

 

Säkerhets- och kontaktkort.

Lägerbrev - Houtskär 2

Startkväll Houtskär 2

 

Mera om skriban hittar du här.

Anhållan om friplats på lägerÖppna länk i ny flik.