Utvecklingssamarbete

Vanda svenska församling deltar i vår kyrkas stöd för människor i utvecklingsländer genom internationell diakoni. Arbetet hjälper de fattigaste och mest utsatta, utan att se till etnisk eller politisk tillhörighet. Arbetet utförs av bland andra Kyrkans Utlandshjälp och Finska Missionssällskapet. Vår församling har också en partnerförsamling i nordvästra Namibia.

För att stöda församlingens eget missionsarbete via Finska Missionssällskapet: SAT-7, läskunnighetsundervisning i Senegal samt bibelöversättning i Angola, kan du ge en gåva till:

 Finska Missionssällskapet

FI38 8000 1400 1611 30

Referens: 4 074754 002222 562

Eller ge en valbar summa via MobilePay till numret 32744

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020–31.12.2020, Åland ÅLR 2019/6111 för 2020.

En bild av kaffepaket som församlingen säljer för missionen. Där finns en akvarell av Helsinge kyrka S:t Lars.
Vi säljer kaffe i förmån av församlingens missionsarbete via Finska missionssällskapet.

Köp kaffe i förmån av mission.

Vi har nu en ny möjlighet att köpa kaffe. All vinst gå till våra avtalsmissionsverksamhet i Finska Missionssällskapet. Du kan köpa kaffe i vår nätbutik och den kommer hem till dig per post. En paket av 200g kostar 10€ var av 5€ går till missionen. Vårt kaffeleverantör är en liten företag i Reckhals och leverantören besöker själv sina kaffeodlare. Odlarna får bra pris av kaffet och utvecklar sitt odlande hela tiden mot mer och mer miljövänligt. Kaffets smak är rund och mjuk, det är mörkrost men har inte bitterhet i smaket. Våga prova!

Till nätbutik här.

Vi säljer kaffe även i utvalda evenemang som vi ordnar. T.ex. De vackraste julsångerna.

Tag kontakt

församlingspastor
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda