Jesu missionsbefallning

De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." - Matt. 28:16-20

Vi understöder arbetet

Vi stöder Finska Missionssällskapets (FMS) projekt i Senegal för rätten till utbildning på modersmålet. Senegals officiella undervisningsspråk är franska. Därför bedriver den evangelisk-lutherska kyrkan läskunnighets- och litteraturarbete på tre lokala språk: sereer, wolof och pular. FMS har för tillfället två svenskspråkiga missionärer i Senegal: Anna-Lena Särs som arbetar med ungdomar och Anna Tikum som arbetar med diakoni. Annas man Bertrand Tikum är ekonomisk rådgivare för kyrkan.

FMS har en partnerorganisation som vi stöder, TV-stationen SAT-7. Den sänder kristna program via satellit till olika länder i Mellanöstern och Nordafrika. Kanalernas språk är arabiska, turkiska och farsi (för Iran). Det här arbetet är ytterst viktigt p.g.a. flyktingkrisen i Mellanöstern. Kanalerna bildar en länk mellan flyktinglägren och flyktingarnas hemförsamlingar. Kanelerna syns också här i Finland. Muslimska familjer tycker om barnkanalens underhållande program därför att föräldrarna kan lita på programmens fredlighet. Kanalerna ger möjlighet till fredlig dialog mellan den kristna minoriteten och andra religioners anhängare i Mellanöstern.

Vår församling understöder också missionär Ruth Åbacka i Kenyamissionen genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen. Ruth arbetar med diakoni och undervisning.