Utvecklingssamarbete

Vanda svenska församling deltar i vår kyrkas stöd för människor i utvecklingsländer genom internationell diakoni. Arbetet hjälper de fattigaste och mest utsatta, utan att se till etnisk eller politisk tillhörighet. Arbetet utförs av bland andra Kyrkans Utlandshjälp och Finska Missionssällskapet. Vår församling har också en partnerförsamling i nordvästra Namibia.

För att stöda församlingens eget missionsarbete via Finska Missionssällskapet: SAT-7, läskunnighetsundervisning i Senegal samt bibelöversättning i Angola, kan du ge en gåva till:

 Finska Missionssällskapet

FI38 8000 1400 1611 30

Referens: 4 074754 002222 562

Eller ge en valbar summa via MobilePay till numret 32744

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020–31.12.2020, Åland ÅLR 2019/6111 för 2020.

Tag kontakt

församlingspastor
Vanda svenska församling
Stationsvägen 12a
01300 Vanda