MUSIKLEK & BABYRYTMIK

 

Musikleken hålls av musikpedagog Heidi Åberg och går främst ut på att trivas tillsammans med sång, rytmik, rörelse och lyssnande.

Vi håller musiklek i två olika grupper på måndagar i St. Martins kapell, Strömfåravägen 1

OBS från 11 mars är musiklek & babyrytmik flyttad till Kuohu i Virtahuset, Råtorpsvägen 8. P-plats och ingång vid Gillerbågen

Grupp 1: -Babyrytmik för 0 - 2 åringar  kl. 10.15 - 11

Grupp 2: -Musiklek för 3 - 5 åringar kl. 11.15 - 12

Musikleken & babyrytmiken är avgiftsfri.

Förhandsanmälan till:

Heidi Åberg: tel. 040 715 0627 mejl:  heidielisa.aberg@gmail.com

eller till Annica Eriksson: tel. 050 566 8266 mejl:  annica.eriksson@evl.fi