Välkommen hela familjen till Solvalla veckoslutet 12-13.10.2024 inför höstlovet. På programmet står ledd hinderbana, programpunkt om styrkor i familjen, fri samvaro, kvällsandakt och strandbastu på kvällen. Du väljer vad du vill delta i.  

Måltider och logi ingår, antingen i familjerum eller 2pers rum. Pris 50e/ familj, du kan också kontakta oss om friplatser. På veckoslutet medverkar musikledare Heidi Åberg, diakon Heidi Salminen och församlingens hjälpledare. Anmälningar och specialdieter senast ons 2.10 till heidi.aberg@evl.fi.

Bild på mamma och tre barn på picinc