Dagklubben
 

Vanda svenska församlings dagklubb är avgiftsfri.

Dagklubben tar emot barn i åldern 2-5 år och samlas på förmiddagarna 4 gånger/vecka.
 

I dagklubben leker vi, sjunger, rör på oss och pysslar. Barnledarna planerar programmet utgående från barnets och hela gruppens behov.
Dagklubben är en del av församlingens småbarnsfostran för 3-5-åringar. Målet är att hjälpa barnen att växa och utvecklas både som personligheter och i grupp och stöda familjerna i den kristna fostran.

I gruppen får barnet uppleva gemenskap och glädje, lär sig fungera tillsammans med andra, dela med sig och ta hänsyn.
Dagklubben är en trygg plats där barnet kan växa och utvecklas tillsammans med andra.

Dagklubbens dörrar är alltid öppna för föräldrarna när det finns behov av samtal och diskussion.
Barnledarna berättar gärna om hur vardagen ser ut i klubbarna och vad vi gör där.

 


Dagklubben i Myrbacka

Dagklubben är på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 8.45-12.15 (flextid 30 min. i början och slutet)

Vill du anmäla ditt barn till dagklubben? Fyll i anmälningsblanketten och lämna in den till dagklubben, pastorskansliet eller per post.

Har du frågor? Kontakta tf. ledande barnledare Annica Eriksson 050 566 8266 eller annica.eriksson@evl.fi.
 

 

församlingspastor
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
01300 Vanda