Högmässa 19.9 Sjuttånde söndagen efter pingst

sö 19.9 kl. 10.00 - 11.00
Helsinge kyrka S:t Lars

Sjuttånde söndagen efter pingst Som präst: Kristian Willis och som kanto: Ander Ekberg

Sjuttånde söndagen efter pingst
Som präst: Kristian Willis och som kanto: Ander Ekberg
Högmässan strömmas via Youtube.

Högmässa sö 19.9