Gå eller spring för äldre!

lö 8.5 kl. 09.00 - 18.00
Ljushårig flicka springer på en sandväg

Insamlingen Gemensamt Ansvar startar sö 7.2. I år fokuserar insamlingen på de äldres ekonomiska trångmål. Din hjälp behövs!

  Du kan delta i Vanda svenska församlings" Gå eller spring för de äldre! "Du kan bidra med 1€ per km . Ta ett foto från din springrutt och tagga med oss i socialamedier #vandasvenska #gemensamtansvar2021 
 


Arrangör

Vanda svenska församling

Tag kontakt

diakon
Stationsvägen 12a
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete