Parentationsandakt - Gudstjänst till de dödas minne

lö 31.10 kl. 16.00
Parentationsandakt - Gudstjänst till de dödas minne. Bild på ljus.
Helsinge kyrka S:t Lars

Alla helgons dag

Jarmo Juntumaa , Anders Ekberg, orgel och Heidi Åberg, violin.

Stilla musik kl. 15.

Fr.o.m.  6.9.2020: observera att 90 personer kan närvara nere i salen och 20 på läktaren.

YouTube


Arrangör

Vanda svenska församling