Sommarsamling

on 15.7 kl. 14.00
Bagarstugan/Vanda svenska församling

Kaffe, andakt och allsång

För att skydda andra kom endast om du känner dig frisk.


Arrangör

Vanda svenska församling

diakonissa
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni, pensionärsarbete, mentalvård