Musikandakt - strömmas via församlingens Facebook.

må 13.4 kl. 18.00
Helsinge kyrka S:t Lars

Annandag påsk

Jarmo Juntumaa, Anders Ekberg, Heidi Åberg, sång och violin.

Strömning via FB


Arrangör

Vanda svenska församling

församlingspastor
Vanda svenska församling
Fernissagatan 4
 Vanda