Musiklek

ti 21.1 kl. 14.45 - 15.15
Myrbacka Virta-kyrka

Musiklek

Musiklek för 1-4 åringar Musikleken är avgiftsfri. Förhandsanmälan behövs
http://www.vandasvenskaforsamling.fi/grupper/barn-och-familj/musiklek


Arrangör

Vanda svenska församling