Babyrytmik

ti 21.1 kl. 14.15 - ti 21.1 kl. 14.45
Myrbacka Virta-kyrka

Babyrytmik

Babyrytmik för 0-1 åringar Musikleken är avgiftsfri. Förhandsanmälan behövs
http://www.vandasvenskaforsamling.fi/grupper/barn-och-familj/musiklek


Arrangör

Vanda svenska församling

församlingspastor
Vanda svenska församling
Tjänstledig 17.2 - 20.9.2020