Babyrytmik

må 14.10 kl. 14.00 - kl. 14.30

Babyrytmik Myrbacka Virta-kyrka/Kuohu-salen

Babyrytmik för 0-1 åringar Musikleken är avgiftsfri. Förhandsanmälan behövs

http://www.vandasvenskaforsamling.fi/grupper/barn-och-familj/musiklek


tf. ledande barnledare
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Se också

ti 22.10 kl. 13.00 -17.00

Klubblokalen. Myrbacka

Pysselcafé

Eftermiddagsklubb för barn i åk 3-6. Vi pysslar enligt olika teman, med utrymme för det egna skapandet. Förhandsanmälan behövs
on 23.10 kl. 13.00 -17.00

Klubblokalen. Myrbacka

Pysselcafé

Eftermiddagsklubb för barn i åk 3-6. Vi pysslar enligt olika teman, med utrymme för det egna skapandet. Förhandsanmälan behövs
to 24.10 kl. 9.00 -12.00

Klubbutrymmet, Strömfåravägen 13. Myrbacka

Dagklubb

Dagklubb för barn i åldern 2,5 - 6 år. Förhandsanmälan behövs