Högmässa - Föreningarnas och Marthornas kyrksöndag - ViAnda-kören

sö 24.3 kl. 10.00

S:t Lars kapell

Marie bebådelsedag

Martin Fagerudd och Anders Ekberg.

ViAnda-kören medverkar. Dir. Anders Ekberg.

Hjärtligt välkommen efter högmässan på kyrkkaffe i Prostgården.


Se också

sö 28.4 kl. 10.00

Helsinge kyrka S:t Lars

Högmässa och välsignelse av hjälpledare.

Fösta söndagen efter påsk - Quasimodogeniti
sö 5.5 kl. 10.00

Helsinge kyrka S:t Lars

Högmässa

Andra söndagen efter påsk - Misericordia Domini
sö 12.5 kl. 10.00

Helsinge kyrka S:t Lars

Högmässa

Tredje söndagen efter påsk - Jubilate