S:t Martins diakoni och pensionärskrets

ti 12.2 kl. 12.30

Myrbacka kyrka/S:t Martins kapell

Till pensionärskretsen är alla pensionärer välkomna.

Andakt och kafferservering.

Gäst: Rea Anner


Diakon
Fernissagatan 4
01300 Vanda

Diakoni och frivilligarbete